Materiaalipaketit

Koulu-, PRO- ja peruslisenssit sisältävät tehtäviä niin esiopetukseen kuin ensimmäiselle ja toiselle luokka-asteelle.
Eri ikäryhmien tehtävät mahdollistavat helposti opetuksen eriyttämisen sekä alas- että ylöspäin.

Vaikka materiaalin sisältö on opetussuunnitelman sisältöjen mukaisesti suunniteltu nimenomaan esi- ja alkuopetuksen oppilaille, sopii materiaali myös isommille oppilaille perustaitojen vahvistamiseen sekä erityisopetukseen monelle eri ikäryhmälle.

Esikoululisenssi sisältää vain esiopetusikäisille suunnattuja tehtäviä.
Koulu- ja PRO-lisenssit ovat sisällöiltään täysin samat.
Koululisenssissä ostajana on organisaatio ja PRO-lisenssissä yksityinen henkilö.

Huomioithan, että ostamasi lisenssi on aina henkilökohtainen, etkä voi jakaa materiaaleja esimerkiksi naapuriluokan opettajalle. Tekijänoikeudet koskevat materiaaliamme, muistathan kunnioittaa niitä. Voit tulostaa ja kopioida materiaaleja rajattomasti lisenssin ostettuasi ja käyttää niitä omien oppilaidesi kanssa.

Esimerkkejä tehtävätyypeistä näet täältä verkkosivuiltamme sekä Facebookin Open Innon materiaalit -ryhmästä tai Instagram sivuiltamme.

Lisenssit sisältävät muun muassa seuraavia tehtävätyyppejä:

– kuvakortit (mm. toiminnanohjaus, alkukirjainkuvat)

– kirjain-, numero-, ja tavukortit

– lukupelit neljällä eri tasolla (tavu, vaikeampi tavu, sana ja virke), kahdella eri kirjainjärjestyksellä

– tavu- ja sanarallit lukemisen sujuvuuden harjoitteluun

– bingot, noppapelit ja erilaiset toiminnalliset radat suomen kieleen ja matematiikkaan

– kirjoittamiseen tavu-, sana- ja virkenoppikset

– nuolipelit kirjoittamiseen, oikeinkirjoitukseen ja lukumääriin

– paripelit lukemiseen ja matematiikkaan

– läpsyt 

– laskumetsästykset ja -suunnistukset

– rakenna luku -tehtävät, kolmessa eri tasossa

– lue ja ymmärrä -tehtävät, kolmessa eri tasossa

– noppatarinat

– juoksusanelut

– lasku- ja kirjoitusjumpat

– tyhjät, muokattavat pelipohjat

Oppimateriaalimme:

– ovat lähes käyttövalmiita tulostuksen jälkeen, laminoi halutessasi!

– vähentävät oppitunnin valmisteluun käytettävää aikaa

– huomioi eriyttämisen ja erityisopetuksen näkökulman

– käyttöön tarvitset vain erilaisia noppia, pelimerkkejä, spinnereitä ja/tai pelinuolia sekä muutamia jumppavälineitä

– jokainen tehtävä on jollain tapaa toiminnallinen

– tehtävät ovat motivoivia ja vahvistavat opittua asiaa

– tehtävät ovat kestoltaan mukavia välipaloja, noin 15-20 min/tehtävä

– tehtävät toimivat erityisen hyvin piste- ja pysäkkityöskentelyssä